Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Niet in de laatste plaats komt dat door de gevolgen die de voorzorgsmaatregelen hebben op de economie. Dat de effecten van het virus ook de vastgoedsector beïnvloeden, lijkt een gegeven. De bouw ervaart problemen met de aanlevering van grondstoffen en de realisatie van projecten, beleggers in commercieel vastgoed kampen met huurderving en voor de huizenmarkt schetsen economen ook scenario’s met een tijdelijke of langere terugval in transacties.

Ongetwijfeld vraagt u zich af hoe de Coronacrisis uw vastgoedproject beïnvloedt. Komt de financiële haalbaarheid onder druk te staan? Welke maatregelen kan ik treffen om mijn risico’s te beperken? In de Fakton Corona-Stresstest geven wij op hoofdlijnen onze visie op de effecten van de Coronacrisis op de vastgoedmarkt. Daarnaast bieden wij een aanpak aan om de financiële effecten in beeld te brengen en te sturen op uw projecten.

Klik hier voor de Corona-Stresstest