Gemeente Rotterdam start openbare verkoop ontwikkellocatie Delftseplein

De Gemeente Rotterdam daagt marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en bouwers, uit om met een ambitieus ontwikkelvoorstel te komen voor de bouwlocatie aan het Delftseplein in Rotterdam Central District (RCD). Het Delftseplein is een locatie die veel kansen en ontwikkelmogelijkheden biedt op een prominente plek in de Rotterdamse binnenstad.

Ambitieuze ontwikkelopgave

De ontwikkeling aan het Delftseplein betekent een impuls voor de levendigheid in het Rotterdam Central District. Op de locatie is ruimte voor een gebouw van maximaal 140 meter hoog. Het maximale planvolume is 41.000 vierkante meters met diverse functies. Boven de plint, waarin diverse stedelijke functies een plaats kunnen vinden, is ruimte voor woningen, een hotel en kantoorruimtes.

Bouwlocatie

Het Delftseplein ligt pal naast de OV-terminal van Rotterdam Centraal en loopt parallel aan het Weena. De locatie maakt deel uit van Rotterdam Central District, het gebied rondom Rotterdam Centraal. Dit gebied heeft de afgelopen tien jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In het RCD komen wonen, werken in een innovatieve 24-uurs economie, reizen en vrije tijd samen. Deze ‘mixone’, een mix aan functies grenzend aan de straat, maakt het RCD tot een levendig gebied waar altijd wat gebeurt.

Interactieve procedure

Via een interactieve openbare verkoop van de grond is gemeente Rotterdam op zoek naar partners voor de ontwikkeling van het Delftseplein. Op www.rotterdam.nl/wonen-leven/delftseplein zijn alle stukken beschikbaar die de ontwikkelopgave en de verkoopprocedure beschrijven. Het aanmelden als gegadigde kan nog tot 29 maart 12:00 uur.

Eén centraal loket voor informatie over Delftseplein

Vanwege het grote belang van deze ontwikkellocatie voor Rotterdam (Central District) en vanwege het specifieke karakter van de procedure (in dialoog met de markt), laat de gemeente Rotterdam zich in deze tender adviseren en begeleiden door Fakton. Gedurende de gehele procedure fungeert Fakton als het centrale loket voor alle vragen over de tender Delftseplein. De contactpersoon hiervoor vanuit Fakton is Rob Out (tel: 06 – 51176532 e-mail: delftseplein@fakton.com).