Fakton Consultancy

Begeleiding aanvraag Woningbouwimpuls De Kaai Rotterdam

Het voormalige Unilever-terrein op de Kop van Feijenoord in Rotterdam wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Na meer dan een eeuw wordt deze voormalige fabriekslocatie weer toegankelijk voor publiek. Ontwikkelaar VORM heeft het bedrijventerrein aan de Nassaukade in 2021 verworven met het oog op herontwikkeling naar circa 1.000 woningen met ondersteunende en publieke voorzieningen.

Binnenstedelijke herstructurering

Begeleiding aanvraag Woningbouwimpuls De Kaai Rotterdam

In de uitwerking van de plannen moeten gemeente en VORM afspraken maken over een aantal specifieke planonderdelen en de financiële randvoorwaarden. Dit betreft onder andere de bekostiging van de inrichting van de publieke kade, de aanleg van een natuurvriendelijke oever (getijdenpark), de randvoorwaardelijke infrastructurele aanpassingen en (verhoging van) het aandeel en de kwaliteit van het programma betaalbare woningen. Ook wordt een stuk gemeentegrond betrokken in de vastgoedontwikkeling. De gemeentelijke ambitie leidt tot een onrendabele top in de publieke businesscase.

De gemeente Rotterdam heeft Fakton gevraagd hen te begeleiden in het aanvragen van een subsidie Woningbouwimpuls. Toekenning van de subsidie vereenvoudigt de dekkingsopgave, versnelt daarmee de gebiedsontwikkeling en leidt ertoe dat een groter aandeel betaalbare woningen kan worden gerealiseerd.

Aanpak

Wij hebben verschillende stappen ondernomen om tot een succesvolle aanvraag te komen:

  • We verkenden de haalbaarheid van de subsidieaanvraag bespraken met gemeente en VORM de hoofdlijnen van hun samenwerking.
  • We bepaalden de scope voor de subsidieaanvraag en stelden de publieke businesscase vast. –
  • We stelden een deel van de aanvraagdocumenten op en begeleidden de gemeente met het gereedmaken van de overige benodigde documenten.

Resultaat

Op 20 juni 2023 maakte het ministerie van BZK bekend de woningbouwimpuls voor het project De Kaai toe te kennen. Hierdoor kan de gebiedsontwikkeling sneller worden gerealiseerd met een groter aandeel betaalbare woningen. De subsidie wordt daarnaast ingezet om de kade opnieuw in te richten en te voorzien van een natuurvriendelijke oever. Ook worden de directe omsluiting en een deel van de toelatende infrastructuur vernieuwd zodat De Kaai goed bereikbaar is voor toekomstige bewoners.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Opgave: ca. 1.000 woningen plus voorzieningen, hernieuwde inrichting van de openbare ruimte

Locatie: Kop van Feyenoord, Rotterdam

 

Team
Michael Hesp
Expert Market Director
Berend Schoone
Associate Consultant
Gerard Menkhorst1zw
Gerard Menkhorst
Associé
Eigenschappen
Project afbeeldingen