Met trots heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg het eerste plan in Vlietvoorde (voorheen: Duivenvoordecorridor) gepresenteerd: op het terrein ‘De Bosrand’ komen tien, in het landschap geïntegreerde, villa’s.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer: “We zijn blij dat de eerste spade binnenkort de grond in kan en dat echt gestart wordt met de ontwikkeling van een prachtig woon,- natuur- en recreatiegebied. In het plan is aandacht voor het groene karakter en de rijke historie van het gebied. Bewoners kijken in de toekomst vanuit de tuin uit op groene weilanden en kasteel Duivenvoorde. Ook vanaf de Veursestraatweg heb je een mooi groen uitzicht. Een hele verbetering ten opzichte van de kassen die er eerst stonden.” Ontwikkelaar Blauwhoed heeft de door de gemeente uitgeschreven tender gewonnen, heeft het plan ontworpen en mag ‘De Bosrand’ ontwikkelen.

Fakton Executive Ariën Versteeg stuurt voor de gemeente Leidschendam-Voorburg het project aan. Hij is leading geweest in de verkoopprocedure van de locatie waar in 2016 een kwekerij van De Bosrand is ontmanteld. In een dialoog tussen de gemeentelijk experts en diverse marktpartijen is gewerkt aan de optimalisatie van een drietal plannen voor woningbouw. Blauwhoed heeft vervolgens het beste plan aangeboden: een woonmilieu dat perfect past in het groene open landschap rond kasteel Duivenvoorde, goed toegankelijk voor iedereen, waarbij bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Bijzonder is de optie voor Blauwhoed om na Buitenvoorde ook een deel van Vlietvoorde in ontwikkeling te krijgen. De basis voor dit vervolg ligt in de samenwerking tussen publiek en privaat: wanneer beide partijen positief zijn over het eerste plan, Buitenvoorde, dan biedt het contract het perspectief de samenwerking te continueren. Geen strakke afrekenregels, maar een wederzijds vertrouwen dat Vlietvoorde een succes wordt!

Binnenkort start in Vlietvoorde de verkoop van de volgende ontwikkelgebieden, tussen de Veursestraatweg en de Vliet. Het archeologisch onderzoek is nu in uitvoering. Voor meer informatie: www.vlietvoorde.nl.