Energy

Gerrymandering in warmteland

  • Roy Hendriks
    Director | 12 februari 2021
12 februari 2021

Gelders Expertteam Warmte van start!

Gerrymandering in Warmteland – Komt het daarop neer voor gemeenten?

Betaalbaarheid is voor gemeenten één van de belangrijkste uitgangspunten in de Warmtetransitie, maar de Warmtewet 2.0 stelt gemeenten voor een vals dilemma. Lees in dit blog van onze consultant Roy Hendriks hoe de voor de hand liggende warmtekavelstrategieën leiden tot suboptimale verdeling van de kosten of zelfs tot marktfalen.

https://lnkd.in/eCHSkUw

Auteur: Roy Hendriks

r.hendriks@fakton.com