Consultancy

NS Stations schrijft tender uit voor herontwikkeling NS gebieden in Spoorzone Zwolle

Deelgebieden District Z (West), Werkplaatsen en Lurelui (Noord), Spoorzone Zwolle

Fakton begeleidt namens NS Stations de selectieprocedure voor de herontwikkeling van deelgebieden District Z (West), Werkplaatsen en Lurelui (Noord) in Spoorzone Zwolle. In dit gebied is ontwikkelruimte voor 725 tot 850 woningen, ca. 40.000 m² bruto vloeroppervlak (BVO) werken en ca. 30.000 m² BVO voorzieningen (inclusief onderwijs).

Fakton Consultancy heeft namens NS Stations het mandaat voor de begeleiding van de selectie van een marktpartij of een combinatie van marktpartijen die de ontwikkeling en exploitatie van de beoogde nieuwe stedelijke hotspot op zich neemt.

Gemeente Zwolle en NS Vastgoed werken samen aan deze opgave en spannen zich in om het bestemmingsplan voor het gemengde woon-werk gebied in 2024 af te ronden.

De aanmelding voor de selectieprocedure start op 2 november 2022. In een inspirerend en efficiënt proces selecteren NS Vastgoed en de gemeente Zwolle, onder begeleiding van Fakton Consultancy, een markpartij of een combinatie van marktpartijen. De selectiecriteria zijn kwaliteit, bieding en uitvoeringskracht.

Chantal Snelling-Berg, senior ontwikkelmanager, NS Stations: “De spoorzone in Zwolle wordt een van de groenste stedelijke stationsgebieden in Nederland. Wij willen hiervan een inspirerend en hoogwaardig gebied maken dat het innovatieve hart wordt van de regio. Het rauwe karakter van District Z en Werkplaatsen leent zich uitstekend voor nieuwe functies zoals creatieve makers, culturele ondernemers en onderwijs.” Jasper van Emstede, senior ontwikkelmanager, NS Stations: “In de toekomst zal dit een gebied worden waar je graag wilt zijn, levendig en uitdagend. Niet alleen voor Zwollenaren, maar ook voor reizigers uit heel Nederland. Deze ontwikkeling heeft een belangrijk aandeel in onze ambities op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Marjolijn Helmich, senior projectmanager gemeente Zwolle: “Met de ontwikkeling van deze locaties verbinden we de historische binnenstad en de vernieuwde Spoorzone tot het nieuwe stadshart van Zwolle én centrumlocatie van de regio. Hiermee pakken stad en regio de kans om een innovatiedistrict van betekenis te realiseren, waarin economie, onderwijs en cultuur de krachten bundelen en de unieke innovatieve en creatieve kracht van Regio Zwolle zichtbaar wordt. Met een bijzondere mix van woningen voor verschillende doelgroepen en nieuwe woonconcepten geeft deze locatie klimaatbestendige verstedelijking een nieuw gezicht.”

Aeisso Boelman, partner Fakton Consultancy: “Het is goed dat deze veelbelovende stationslocatie beschikbaar komt voor een nieuwe toekomst. De locatie heeft alles in zich om de potentie waar te maken. Wij beseffen daarbij goed dat naast een aantrekkelijke locatie, ook de selectieprocedure aantrekkelijk moet zijn. Daarom organiseren wij een zo ‘lean-and-mean’ mogelijk proces, met veel oog voor de belangen van marktpartijen.”

NS Stations en gemeente Zwolle hebben de ambitie om in dit deel van de spoorzone een nieuwe stedelijke hotspot te maken die focust op wonen, innovatie, cultuur en kennis. Er komt een sterk gemengd programma om zo een kleurrijk palet te maken van ondernemers en mensen in vooral de maak- en creatieve industrie, cultuur, onderwijs, wonen en horeca.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor het ontvangen van het Informatie Memorandum en de Nota van Uitgangspunten via SpoorzoneZwolle@fakton.com.