Fakton Consultancy

Chander Jagernath versterkt Fakton Consultancy

Chander Jagernath

Per 14 juni startte Chander Jagernath als Director Portefeuille- en Asset Management bij Fakton Consultancy. Hij zal zich vanuit Consultancy met name focussen op de corporatiesector en het maatschappelijke domein.

Chander: “De Nederlandse Volkshuisvesting kent een kleurrijke historie en speelt een essentiële rol in het betaalbaar en bereikbaar houden van onze woningmarkt. Nederland mag trots zijn op zijn sociale huursector en zou dit als het aan mij ligt ook vaker mogen uitspreken. De sector staat echter wel onder druk. De maatschappelijke opgaven zijn vele malen groter dan de hiervoor beschikbare middelen. Deze kloof tussen opgaven en middelen is de komende jaren alleen maar groeiende. Mijn bijdrage leveren aan het oplossen van deze, op het eerste gezicht, onmogelijke puzzel geeft mij de voldoening die ik zoek in mijn werk. Ik ben er trots op dat ik bij Ymere bij heb mogen dragen aan betaalbaar en fijn wonen in de Metropoolregio Amsterdam. Fakton is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en biedt mij de kans om mijn blikveld te verbreden naar heel Nederland. Hier kijk ik naar uit!”

Chander heeft ruime ervaring in de corporatiesector. Voorheen werkte hij 11 jaar bij woningcorporatie Ymere in verschillende functies, o.a. als Strategisch Controller en de laatste jaren als Asset Manager. In zijn rol als Strategisch Controller was hij verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële meerjarenbegroting en het doorlopend doorrekenen van zowel interne als externe beleidswijzigingen met een materiele impact op de bedrijfsvoering, vastgoedsturing en ontwikkelcapaciteit van Ymere. In zijn rol als Asset Manager was Chander, naast portefeuillesturing, o.a. verantwoordelijk voor acquisitie en het opstellen van gebiedsvisies voor nieuwbouw en herontwikkeling.