Rolneming bij collectieve warmtenetten

Rolneming bij collectieve warmtenetten

Structureer effectief een publiek warmtebedrijf binnen jouw gemeente of voor het warmtenet waar jij bij betrokken bent.

Gemeenten hebben de regie over de lokale warmtetransitie. Onder de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw) demarceren zij warmtekavels waarop zij publieke warmtebedrijven aanwijzen, of private gedurende het overgangsrecht wanneer publiek niet lukt. Welke rol pak je hierin als gemeente, met wie en hoe ga je samenwerken en hoe organiseer je een effectief proces?

Deze intensive is geschikt voor alle publieke én private stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet en die willen weten wat de opties zijn voor een publiek warmtebedrijf.

Deze Fakton Intensive wordt verzorgd door Wouter van den Wildenberg (partner Fakton), werkzaam voor Fakton Energy. Hij heeft ruime ervaring in warmtetransitie vraagstukken en in het geven van trainingen en workshops hierover.

Leerdoelen

Na het afronden van deze Intensive heb je handvatten om effectief een publiek warmtebedrijf binnen jouw gemeente of voor het warmtenet waar je bij betrokken bent, te structureren.

Opzet programma

Maximaal 12 deelnemers kunnen deelnemen aan deze één-daagse Intensive. Ter voorbereiding ontvangt elke deelnemer toegang tot (basis)theorie en achtergrondinformatie.

Tijdens de training wordt theorie toegelicht uit de Wcw en informatie uit de relevante kamerbrieven. Dit wordt vertaald naar concrete toepassing en er worden praktijkvoorbeelden van publieke warmtebedrijven besproken.

De Fakton Intensive vindt plaats op het kantoor van Fakton in het WTC in Rotterdam. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Indeling programma

De volgende inhoudelijke thema’s komen gedurende deze dag aan bod:​

  • Kavelstrategie & aanwijzing van een warmtekavel door de gemeente;
  • Welke governance structuren zijn denkbaar binnen de Wcw?
  • Geïntegreerd publiek warmtebedrijf of een warmte-joint-venture?
  • Mogelijke rollen van gemeente, netbeheerder en provincie;
  • Hoe de markt van warmteleveranciers te betrekken?
  • Manieren van uitbesteden van de operatie zoals het DBMO-contract
  • Wat als de Wcw zou vertragen?

Boven gaan we aan de slag met het structureren van mogelijke governance modellen, het bij elkaar brengen van stakeholdersbelangen en het structureren van financiering.

Docent

Wouter van den Wildenberg – partner Fakton

Een veilige leeromgeving is voor ons belangrijk want dan kun je waardevol met elkaar sparren over de inhoud van de training, over jouw ervaringen én jouw werksituatie.

Data en investering

Data                   : 10 oktober 2024
Investering     : €1.000,- ex BTW

Bevlogen en betrokken

Docenten

Bevlogen in hun werk en als geen ander in staat om de soms ingewikkelde materie te vertalen naar interessante en begrijpbare trainingen. Onze docenten zijn allen, vaak al jarenlang, werkzaam in de advies en management praktijk van Fakton.

Hans Otten

Partner Fakton Energy
Wouter van den Wildenberg03zw

Wouter van den Wildenberg

Partner Fakton
Ga naar LinkedIn

Inschrijven of meer informatie over deze Intensive?

Neem contact op met Léon van der Wal per e-mail academy@fakton.com of per telefoon +31 (0)6 25 63 93 56.