Provincie Overijssel: versnelling businesscases wonen

De provincie Overijssel vroeg Fakton Consultancy naar de mogelijkheden om de Overijsselse woningbouwontwikkelingen te stimuleren.

Provincie Overijssel: versnelling businesscases wonen

De realisatie van sleutelgebieden staat in Overijssel onder druk door veranderde marktomstandigheden, zoals hoge bouw- en financieringskosten en onzekerheid op de markt voor zowel koop- als huurwoningen. Ook lopen gebiedsontwikkelingen vast door de hoge mate van complexiteit en komt de samenwerkingen tussen publieke en private partijen onvoldoende tot stand. Ondanks diverse stimulansen en subsidies vanuit de overheid lijkt de uitvoeringskracht onvoldoende om een dip in de bouwproductie te voorkomen.

Fakton Consultancy onderzocht deze problematiek en voerde rondetafelgesprekken met gemeenten, corporaties, marktpartijen en experts. Daarnaast deden wij deskresearch naar effectieve oplossingen die elders in Nederland worden toegepast.

De gesprekken leidden tot een aanscherping van de specifieke knelpunten bij gebiedsontwikkeling in Overijssel. En tot een advies wat de provincie meer en minder kan doen om de woningbouwrealisatie te versnellen. In het advies worden twee sleutels genoemd.

  • Ten eerste het verbeteren van capaciteit, kennis en besluitvaardigheid van gemeenten om planontwikkeling te versnellen.
  • Ten tweede het met het Rijk zorgen voor passende kaders voor gebiedsontwikkeling. De conclusies van ons advies zijn gepresenteerd aan Provinciale Staten en zijn hieronder gepubliceerd.

Benieuwd hoe uw provincie of gemeente de woningbouwproductie kan versnellen? Neem dan contact op met Michael Hesp of Jasper Tiemeijer.

Bijlage V 231215_Rapportage instrumentarium provincie Overijssel

Team
Michael Hesp
Expert Market Director
Jasper Tiemeijer
Associate Consultant