Van prijsselectie naar partnerselectie 

Van prijsselectie naar partnerselectie 

De gemeente Den Haag gaat in het gebied Binckhorst, Trekvliet-Maanweg 7.000 woningen realiseren in de komende 15 jaar. De gemeente wil graag via een concessieaanbesteding een marktpartij selecteren die met een duurzaam warmte- en koudesysteem energie levert aan de nieuwbouwontwikkelingen. Omdat de vastgoedontwikkelingen in de tijd onzeker zijn is het voor een warmteleverancier moeilijk een aanbieding te kunnen doen op basis van een vaste prijs.

Fakton Energy heeft in samenwerking met de gemeente een financieel samenwerkingsconstruct opgezet waarin deze onzekerheden zijn weggenomen. Dit hebben we gedaan door geen vaste eenmalige aansluitbijdrage die over de hele looptijd geldt maar marktpartijen zich te houden aan een marktconforme rendementseis en een marktconform energiesysteem dat past bij de ontwikkelingen in de Binckhorst.

Fakton Energy heeft daar een transparant businesscase-model opgezet voor de inschrijvers in de aanbesteding. Daarnaast hebben we hetzelfde model zo gemodelleerd dat deze wordt ingezet bij de ontwikkeling van de collectieve energiesystemen in Binckhorst waardoor vastgoedontwikkelaars op een transparante wijze kunnen zien hoe de business case is opgebouwd en hoe de eenmalige aansluitbijdrage tot stand komt.

Team
Benny Roelse
Director

Meer weten over dit onderwerp?