Fakton Executives

Michel Cossee aan de slag voor de Gemeente Hilversum

Michel Cossee is voor de Gemeente Hilversum aan de slag als Procesmanager Financiën Fysieke Projecten via Fakton Executives. #InterimProcesManagement

Michel Cossee is voor de Gemeente Hilversum aan de slag als Procesmanager Financiën Fysieke Projecten via Fakton Executives. Hij is verantwoordelijk voor een belangrijke efficiencyslag om procesversnelling te realiseren binnen de organisatie. Ultimum doel is een optima forma samenwerking om de bouwontwikkeling efficiënt te realiseren. In nauwe samenwerking met stakeholders als de gemeente, woningcorporatie en overige externe partijen. De gemeente wil op een zakelijker manier omgaan met stadsontwikkeling en tegelijkertijd hierdoor waardevolle initiatieven kunnen oppakken. De start is voorspoedig! ‘We gaan het gewoon doen’, is de insteek van Michel om samen de handen in één te slaan.

#InterimProcesmanagerFinanciën #FysiekeProjecten #RuimtelijkInitiatievenTeam #Stadsontwikkeling

Team
evelyn-rademaker-500x500_employee_photo
Evelyn Rademaker
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Gemeente Hilversum
Type opdracht
Interim procesmanager
Project afbeeldingen
evelyn-rademaker-500x500_employee_photo

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Evelyn Rademaker