Legmeer

In Amstelveen is er grote behoefte aan betaalbare woningen, met name voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Omdat het aantal ontwikkellocaties in de gemeente beperkt is, onderzoekt de gemeente de transformatie van bedrijventerrein Legmeer naar een moderne woon-werkwijk “Nieuw Legmeer”.

In 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen de Ontwikkelvisie Legmeer goedgekeurd om het gebied stapsgewijs te transformeren tot een moderne, levendige en toekomstbestendige wijk, met mogelijk meer dan 4.000 woningen. Deze grootschalige gebiedsontwikkeling is complex. In Legmeer zijn meer dan honderd verschillende eigenaren en er liggen grote opgaven op het gebied van mobiliteit, energie en op te lossen hindercontouren. Dit leidt tot grote financiële risico’s en een behoefte aan een heldere ontwikkelstrategie en organisatiestructuur.

Fakton Consultancy heeft de gemeente (afdeling Financiën) ondersteund met een second opinion op de financiële businesscase en een first opinion op de ontwikkelscenario’s en de ideale organisatievorm. Fakton werkte dit uit in presentaties en workshops met feedback van stakeholders. Op deze manier is gewerkt aan een stevige basis waarop de gemeente het interne besluitvormingstraject kan bevorderen.

Benieuwd hoe uw gemeente meer inzicht kan krijgen in de businesscase van gebiedsontwikkeling en meest passende ontwikkelstrategie? Neem dan contact op met Michael Hesp of Aeisso Boelman

Team
Aeisso Boelman
Partner
Michael Hesp
Expert Market Director
Eigenschappen
Project afbeeldingen