FAKTON EXECUTIVES

Lange termijninvestering woningcorporatie WonenBreburg in plangebied Tilburg Noord

Woningcorporatie WonenBreburg investeert voor de lange termijn in plangebied Tilburg Noord. Hiervoor is een alliantie gesloten met Gemeente Tilburg, BPD Gebiedsontwikkeling en Volker Wessels Grondparticipaties Zuid B.V. waarbij Marc Nelen, associé van Fakton Executives, WonenBreburg helpt om de doelen voor dit gebied te realiseren.

De doelen zijn vastgelegd in een PACT-aanpak (People Act in Community Together). PACTTilburg is erop gericht initiatieven van de mensen die in de wijk wonen te omarmen en te koppelen aan professionele partijen die de realisatie haalbaar kunnen maken. In de PACT-aanpak gaan maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften vanuit de wijk hand in hand met commerciële, sociale en maatschappelijke vastgoedontwikkelingen en zorgen, in combinatie met Europese subsidie, voor draagkracht.

Om een concrete start te maken in de wijk zijn vier doorbraakinitiatieven gedefinieerd. Marc is namens WonenBreburg samen met de marktpartijen verantwoordelijk voor het maatschappelijke woningbouwprogramma met een evenwichtige balans tussen sociale en commerciële huisvesting. Marc adviseert en ondersteunt WonenBreburg bij de procesmatige, contractuele en organisatorische opzet van de ontwikkeling.

Nina Viegers, manager vastgoedprojecten van WonenBreburg: “Marc is inmiddels acht maanden voor ons aan de slag en heeft ons enorm geholpen met het scheiden van hoofd- en bijzaken. Dit heeft ons meer focus gegeven en het heeft de commerciële partijen en de gemeente geholpen meer ‘rol-zuiver’ te worden. Ook heeft hij samen met Fakton Consultancy financiële rekenmodellen opgezet om verschillende scenario’s door te rekenen binnen eenzelfde bouwvolume. Op stedenbouwkundig niveau kunnen we hierdoor optimaal vaststellen wat de optimale balans is tussen sociale- en vrijesectorwoningen. Marc heeft een brede achtergrond en herkent snel alle belangen die spelen. Hij bewijst zich keer op keer als een echte teamspeler.”

Team
Marc Nelen
Associé
Eigenschappen
opdrachtgever
Woningcorporatie WonenBreburg