Fakton Valuation

Grondprijsbeleid Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus Medisch Centrum in het centrum van Rotterdam treft voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuw zorgcluster met allerlei “cure en care” gerelateerde activiteiten met ondersteunende kantoor- en parkeerfuncties. Fakton Valuation stelde een startnotitie op over de te verwachten grondprijzen voor deze nieuwe functies.

We stelden deze startnotitie op basis van 3 aanvliegroutes op. Enerzijds hebben we gekeken naar grondprijs noties van verschillende grote gemeenten. Daarnaast hebben we een groot aantal grondverkopen van grote zorginstellingen geanalyseerd op basis van kadastrale recherche. Tot slot hebben we op basis van te verwachten exploitatie resultaten, marktconforme beleggers rendementen en te verwachten bouwkosten een inschatting gemaakt van de marktconforme grondprijs. Deze input is door het Erasmus MC gebruikt voor het nader definiëren van de business case.

Team
Madelon Lageveen
Madelon Lageveen
Partner
Gerben Roosendaal
Gerben Roosendaal
Ontwikkelaar
Joep Thomassen
Partner
Eigenschappen
Opdrachtgever
Erasmus Medisch Centrum
Aantal m²
30.000 m²
Locatie
Dijkzigt, Westzeedijk, Rotterdam
Project afbeeldingen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Joep Thomassen.