Governance Gnephoek, Alphen aan den Rijn

In de Gnephoekpolder werken Gemeente Alphen aan den Rijn en marktpartijen actief aan landschapsbewuste gebiedsontwikkeling. Daarin staan partijen voor maatschappelijke opgaven zoals woningtekort, biodiversiteit, energietransitie en het creëren van een leefbare stad. Deze opgaven vragen ruimte, ruimte die binnenstedelijk niet meer op te lossen is. Om de samenwerking tussen de gemeente en de marktpartijen goed te organiseren, is het belangrijk om de juiste governance structuur te bepalen. Fakton Consultancy heeft in samenwerking met de gemeente een advies opgesteld voor de governance van dit project.

Het advies omvat vier belangrijke punten. Ten eerste wordt geadviseerd om per stadium van de gebiedsontwikkeling een andere samenwerkingsvorm te hanteren. Dit komt doordat de kenmerken en belangen per stadium verschillen. Ten tweede wordt geadviseerd om de betrokkenheid van alle partijen te behouden en te versterken bij de initiatief- en haalbaarheidsfase. Dit zorgt voor een goede afstemming en draagvlak. Ten derde wordt geadviseerd om de gebiedsontwikkeling publiek-privaat te organiseren in een Joint Venture. Dit zorgt voor een goede samenwerking en risicodeling tussen de gemeente en de marktpartijen. Ten vierde wordt geadviseerd om het beheer van het openbaar gebied in een publiek-publieke samenwerking te organiseren. Dit zorgt voor een goede afstemming en samenwerking tussen de betrokken publieke partijen.

Het advies is gebaseerd op de kenmerken van het project en de ambities en belangen van de betrokken partijen. Het doel is om een succesvolle samenwerking te realiseren die recht doet aan de verschillende belangen en bijdraagt aan de realisatie van de gebiedsontwikkeling Gnephoek.

Aeisso Boelman, Jasper Tiemeijer en Jeroen de Koning adviseerden namens Fakton over de governance/organisatie-structuur bij deze gebiedsontwikkeling.
”In dit dynamische proces is zorgvuldig gebalanceerd tussen de unieke kenmerken van het project, de uiteenlopende belangen en ambities van alle betrokken partijen en de grondslagen van samenwerkingsmodellen,” weet Jasper Tiemeijer, consultant bij Fakton. “We hebben intensief samengewerkt om een effectieve governance/organisatie te vestigen, zodat de collectieve visie voor de ontwikkeling van Gnephoek werkelijkheid kan worden.”

Team
Aeisso Boelman
Partner
Jasper Tiemeijer
Associate Consultant
Jeroen de Koning
Jeroen de Koning
Consultant