Gemeente Oosterhout werkt toe naar integrale energievisie

De gemeente Oosterhout voerde inmiddels meerdere studies uit naar verschillende onderdelen van het energiesysteem in de gemeente, maar hierin mist nog de samenhang. Wat is de integrale energievisie voor de gemeente Oosterhout? Hoe ontwikkelt dit systeem zich tot 2050 en aan welke knoppen kan de gemeente Oosterhout draaien om het maatschappelijk belang het beste te dienen?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden voerden wij een modelmatige scenariostudie uit waarin wij de maatschappelijke kosten en CO2 uitstoot berekenden.

We keken in onze studie naar nagenoeg de gehele gemeente Oosterhout – met uitzondering van een klein gedeelte van het buitengebied waar wij zeer beperkte energievraag verwachten.

 

β€œFakton Energy heeft de gemeente Oosterhout geholpen met het krijgen van inzicht in de toekomstige duurzame energiedragers voor elektriciteit, warmte en transport. Deze complexe materie is in een goed leesbare presentatie met overzichtelijke schema’s en tabellen gepresenteerd. Door het uitwerken van verschillende scenario’s krijgt de gemeente inzicht in de route die gelopen kan worden richting 2030. En geeft het handvatten voor beleidskeuzes op kortere termijn.”

β€œDe projectleiders van Fakton hadden veel expertise op het gebied van de energietransitie en waren erg goed in dataonderzoek. Hun advies wisten ze goed over te dragen aan ons bestuur, waarbij ze op de meest ingewikkelde vragen een zeer deskundig antwoord konden geven. De definitieve bronnenstrategie vormt nu een goede basis voor onze transitievisie warmte en verder uitwerking van een energievisie.”

Team
Jorn Mieras
Consultant