Fakton Consultancy

Fakton doet onderzoek naar financiële stand van zaken business cases van 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

Als antwoord op de grootschalige woningbouwopgave streeft de rijksoverheid naar de toevoeging van 981.000 woningen in Nederland tegen 2030. Zeventien grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties, voortkomend uit verstedelijkingsstrategieën, moeten daar deels invulling aan geven.

Fakton onderzocht in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat, de financiële stand van zaken van de business cases van de zeventien grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Dit onderzoek streeft ernaar inzichtelijk te maken wat de resterende publieke financiële opgave is binnen deze gebieden. De resterende publieke opgave is inzichtelijk gemaakt voor de periode tot en met 2030 en geeft een eerste beeld bij de opgave na 2030.

Lees meer over de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen in de volledige rapportage over de zeventien grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties:

Team
Aeisso Boelman
Partner
Jeroen de Koning
Jeroen de Koning
Consultant
Roza Kooter
Associate consultant
Tim van der Zaan
Director

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Tim van der Zaan via e-mail t.v.d.zaan@fakton.com of per telefoon +31 (0)6 11 83 21 98