Fakton Consultancy

Gebiedsontwikkeling De Kemmer in Oirschot

Fakton Consultancy werkt samen met de Gemeente Oirschot aan de gebiedsontwikkeling van De Kemmer in Oirschot.

 

Gebiedsontwikkeling De Kemmer in Oirschot

De gemeente Oirschot wenst een integrale ontwikkeling van De Kemmer waarin een uniek woonlandschap gecreëerd wordt met het landschap als drager. Binnen het unieke woonlandschap blijft de kamerstructuur behouden en wordt waar nodig versterkt. Er is plaats voor gevarieerde en kleinschalige (gemeenschappelijke) woonmilieus met woningen van biobased materialen. In de komende 5-10 jaar worden ca. 400 woningen gerealiseerd in het gebied.

Fakton stelde de businesscase op voor het gebied op basis van de gebiedsvisie. Daarnaast werkte Fakton een ontwikkelstrategie uit op basis van kaders en ambities, selectie- en verkoopstrategie en samenwerkingsvormen tussen publiek en privaat. We beginnen nu met de selectie van een gebiedspartner voor het gebied.De integrale ontwikkeling van het gebied vereist een zorgvuldige benadering en afstemming met diverse stakeholders. Samenwerking tussen publiek en privaat is daarom cruciaal voor het succes van dit project. Door transparante communicatie en gezamenlijke inspanningen streven we naar een duurzame en doelgerichte gebiedsontwikkeling die aansluit bij de behoeften van Oirschot en haar (toekomstige) inwoners.

Beeld: Gebiedsvisie | De Urbanisten

Team
Roza Kooter
Associate consultant
Madelon Lageveen
Madelon Lageveen
Partner
Jordi Grolleman
Consultant
Aeisso Boelman
Partner