Fakton Energy

Financieren

Innovatieve financieringsoplossingen voor de transitie

Betaalbaarheid van hernieuwbare energievoorzieningen is cruciaal voor de energietransitie. Daarvoor is vaak slimme financial engineering nodig, een vaardigheid waar we als Fakton groot mee geworden zijn. Wij structureren financieringen van Esco’s, bewonerscoöperaties, projecten én van vastgoedeigenaren. Met als basis altijd bancable businesscases: van een gedetailleerd breed toepasbaar woonlastenmodel tot heldere BAK-differentiatie tussen woningtypen. Businesscases die de basis vormen voor de structurering van het eigen, vreemd en achtergesteld vermogen van een project of onderneming. We ontwikkelden of reflecteerden afgelopen jaren daarbij op diverse financiële instrumentaria, zoals Gebouwgebonden Financiering, fondsstructuren, participaties, garanties en subsidies.

Onze voorbeelden:

  1. Projectfinanciering voor Wijk Energie Maatschappijen, ESCO’s en bewonerscollectieven.
  2. Financieringsinstrumenten voor vastgoedeigenaren, zoals Gebouwgebonden Financiering, erfpacht en een instrument specifiek voor woningcorporaties ‘Energiewinst voor de huurder’.
  3. Financieel instrumentarium gemeenten zoals (revolverende) fondsen, (gebouwgebonden) financieringen, garanties, participaties en subsidies.

Meer weten?

Neem dan contact op met Saskia Geerts