Procedure Klachtencommissie

Ben je niet tevreden over de afwikkeling van je melding van een integriteitskwestie of grensoverschrijdend gedrag dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Voor het indienen van een klacht heeft Fakton de volgende procedure. Alle klachten behandelt de Klachtencommissie op dezelfde manier en vertrouwelijkheid staat voorop:

1. Schriftelijk je klacht indienen

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt, de eerder door jou ondernomen stappen, eventueel voorzien van relevante documenten. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. De klacht kun je schriftelijk of per e-mail indienen op onderstaand adres:

Fakton Klachtencommissie
Postbus 30188
3001 DD Rotterdam
klachtencommissie@fakton.com

2. Procedure klachtenbehandeling

Binnen een week na ontvangst van je klacht sturen wij je een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze bevestiging word je geïnformeerd over wanneer de klacht naar verwachting is beoordeeld. Het kan zijn dat de Klachtencommissie je tijdens de behandeling van je klacht om nadere informatie of een toelichting op jouw klacht vraagt. Zo nodig raadpleegt de Klachtencommissie deskundigen of hoort de Klachtencommissie betrokkenen. Het is van belang dat er hoor en wederhoor plaatsvindt, waardoor de betrokkenen een mogelijkheid wordt geboden om hun kant van het verhaal toe te lichten.

Na behandeling van de klacht ontvang je een inhoudelijk gemotiveerde reactie. Wij streven ernaar dat jouw klacht binnen 28 dagen na ontvangst is behandeld en je bent geïnformeerd over de beoordeling van de klacht. Vanwege de complexiteit van dossiers of de beschikbaarheid van personen kan het zijn dat deze termijn niet haalbaar is. Je wordt in dat geval geïnformeerd over de voortgang.

3. Samenstelling Klachtencommissie

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:
Nicole van der Meer (namens de medewerkers)
Twien Chen (namens Fakton)
Externe derde (namens Maarten Tromp Advocaten)

Ingeval één van de leden van de Klachtencommissie betrokken is bij de klacht, dan treedt Anne van Eldonk in zijn/haar plaats.