Fakton Consultancy

De Kemmer Oirschot

Bent u de partij die samen met ons vorm geeft aan de ontwikkeling van De Kemmer naar een uniek en duurzaam stukje Oirschot waar wonen en landschap gecombineerd worden?

Bent u de partij die samen met ons vorm geeft aan de ontwikkeling van De Kemmer naar een uniek en duurzaam stukje Oirschot waar wonen en landschap gecombineerd worden?

De gemeente Oirschot nodigt u uit om deel te nemen aan de partnerselectie voor de ontwikkeling van De Kemmer. Een prachtige locatie in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Wij bieden gebiedsontwikkelaars de kans om met een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor deze gebiedsontwikkeling. Wij dagen u uit op onze ambities en geven u daarbij ruimte om binnen de kaders uw eigen accenten te leggen. De ontwikkeling van de locatie biedt volop kansen en uitdagingen.

De Kemmer is aangewezen als woningbouwlocatie voor de realisatie van circa 400 woningen (fase 1) in de komende 5 tot 10 jaar. De locatie is onderdeel van de regionale woningbouwafspraken en draagt bij aan de gemaakte afspraken in het kader van de Woondeal voor deze regio.

Kenmerken van de opgave:

  • Gebied van circa 27 ha (fase 1)
  • Woningbouwlocatie voor circa 400 woningen
  • Uniek kamerlandschap met kleinschalige gemeenschappelijke woonmilieus
  • Focus op biobased woningbouw
  • Samenwerkingspartner gebiedsontwikkeling

De Gemeente Oirschot is op zoek naar een slagvaardige partner die is gericht op samenwerking met de gemeente, maar ook met andere partijen die betrokken zijn bij De Kemmer. Daarnaast is organisatie- en ontwikkelkracht een belangrijke competentie.

Er wordt ervaring gevraagd met gebiedsontwikkeling van een vergelijkbare omvang in een landschappelijke context, met het gebruik van biobased materialen en het creëren van gemeenschappelijke woonmilieus.

Wilt u samen met ons de uitdaging aangaan voor de ontwikkeling en realisatie van dit gebied? U kunt zich aanmelden door uiterlijk op 1 juli 2024 12:00 uur ’s middags de rechtsgeldig ondertekende deelnamevoorwaarden te retourneren via dekemmer@fakton.com.

De Procesbrief, Gebiedsvisie, Referentieformat en Deelnamevoorwaarden voor deze partnerselectie zijn te downloaden via de onderstaande buttons.

Download documenten: