Consultancy

Grondexploitaties: vijftien jaar dynamiek in gebiedsontwikkeling

Schieoevers in Delft

Wat verklaart de tekorten op gemeentelijke grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen? Welke veranderingen in de afgelopen 15 jaar veroorzaakten deze tekorten? Waarom dekken de toenemende grondopbrengsten per woning deze tekorten onvoldoende?

De hoge kosten van binnenstedelijk bouwen, de toegenomen kosten van bovenwijkse voorzieningen, de eisen aan duurzaamheid en de verschuiving in het programma naar hogere dichtheden en de noodzakelijke betaalbare woningen leiden tot tekorten die gemeenten zelf niet volledig kunnen dekken.

Fakton Consultancy, Stadkwadraat en de Radboud University onderzochten voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontwikkeling van grondexploitaties tussen 2005 en 2020. Met de Kamerbrief van 15 december jl. verzond de minister ook ons rapport naar de Tweede kamer.

Lees het rapport