Onze certificaten

Wij willen ‘best in class’ zijn. Wij werken daarom continu aan de doorontwikkeling van ons vak, onze mensen en onze organisatie. Trots zijn wij op de certificaten die wij mogen dragen.

Great Place to Work

Sinds 2017 mag Fakton zich een Great Place to Work noemen. Hier zijn wij bijzonder trots op. Het is voor ons een bevestiging dat wij met elkaar een werkomgeving hebben waar vertrouwen, trots en plezier een belangrijke rol spelen. Hier zetten wij ons elke dag weer voor in. Great Place to Work is een organisatie actief in meer dan 60 landen, die vertrouwen meet binnen organisaties – het fundament van organisatiesucces. Zij brengen goed werkgeverschap vanuit medewerkers- en werkgeversperspectief in beeld en ondersteunen organisaties om een Great Place to Work te worden en te blijven.

Royal Institute of Chartered Surveyors

Wij zijn er trots op dat wij een RICS-gereguleerde vastgoedorganisatie zijn. De Royal Institute of Chartered Surveyors-accreditatie staat niet alleen voor kwaliteit, maar vooral ook voor integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen. Voor meer informatie: https://www.rics.org/nl

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Fakton is lid van het Nederlandse Register van Vastgoed Taxateurs. Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs. Voor meer informatie: www.nrvt.nl

FAST

Fakton is signatory member (ondertekenaar) van de FAST-standard en verbindt zich daarmee aan het toepassen en verder ontwikkelen van deze standaard. De FAST-standard is een internationale standaard voor het bouwen van financiële modellen in Excel. De uitgebreide standaard waarborgt het gestructureerd, flexibel, efficiënt, transparant en betrouwbaar ontwikkelen van modellen.

Management drives

Sinds 2019 is Fakton partner van Management Drives. Management Drives is een methodiek die drijfveren van mensen zichtbaar maakt. Drijfveren zijn indicatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De methodiek van Management Drives onderkent zes drijfveren die staan voor een stijl van leiderschap. Fakton Executives past dit instrument toe bij individuen en in (management) teams binnen de ruimtelijke sector. Door het creëren van kennis en inzicht in elkaars drijfveren kan je samen groeien.