Academy

Webinar Betaalbare Woningbouw

Op 8 februari verzorgden Erik Faber en Léon van der Wal een kort webinar over de businesscase van betaalbare woningbouw. In vrijwel elke (gebieds)ontwikkeling moeten betaalbare woningen gerealiseerd worden. Maar wat is eigenlijk een betaalbare woning? Door en voor wie worden deze woningen gebouwd? Waar loopt het in de praktijk spaak? En onder welke voorwaarden is een betaalbare woning haalbaar te ontwikkelen? Daarop volgde het antwoord tijdens dit webinar. Bekijk het webinar hieronder.