Financial Controller binnen Fakton (WTC Rotterdam)  

Al meer dan 40 jaar levert Fakton (ca 75 fte) een bijdrage die er echt toe doet op het gebied van veerkrachtige leefomgevingen en vitale vastgoedorganisaties. Met strategisch vermogen, organisatiekracht en financiële creativiteit brengt Fakton projecten en kapitaal bij elkaar binnen het domein van de gebouwde omgeving.

Fakton, een platform van ondernemingen

In de afgelopen jaren transformeerde Fakton van sec adviesbureau naar een aantal onderscheidende ondernemingen en deelnemingen, met ieder hun eigen winst- en verliesrekening.

In “Fakton Platform van Ondernemingen” krijgt dit concreet vorm. Dit platform bestaat uit:  

 • Fakton Consultancy 

Fakton Consultancy is een ervaren vastgoedadviseur voor de gevestigde orde en nieuwkomers binnen de publieke en private sector in Nederland. Ze werkt voor alle  partijen binnen de vastgoedketen. Fakton Consultancy opereert  binnen de driehoek van gebouwde omgeving (grond, gebouwen, portefeuilles en gebieden),  financiën en organisaties.  Ze adviseert haar opdrachtgevers bij strategische vastgoedvraagstukken en helpt hen met de implementatie en uitvoering van het advies. Fakton Consultancy staat bekend om haar executiekracht, gebaseerd op inhoudelijke kennis en haar transparante, doortastende en persoonlijke manier van werken.  

 • Fakton Valuation

Fakton Valuation heeft als corebusiness het leveren van kwalitatief hoogwaardige taxaties en waarderingen van complexe (her)ontwikkellocaties, transformatieobjecten en grondposities. Ze werkt voor alle partijen in de vastgoedketen. Fakton Valuation maakt hierbij gebruik van door Fakton ontwikkelde, specialistische, gestandaardiseerde en gevalideerde rekenmodellen.

 • Fakton Energy

Fakton Energy helpt haar opdrachtgevers bij het realiseren en versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ze structureert hoogwaardige businesscases en verbindt partijen in duurzame overeenkomsten. Daarbij brengt Fakton Energy complexe inhoud terug tot de kern en vertaalt dit naar effectieve samenwerkingen. Financiën, strategie en proces gaan daarbij hand in hand. De integrale energie-exploitatie is voor Fakton Energy een middel om voor betrokken partijen transparantie te scheppen in complexe energietransitievraagstukken en zo de realisatie te bevorderen en de betaalbaarheid voor gebruikers te borgen.

 • Fakton Development

Fakton Development is het creatieve brein bij complexe stedelijke vastgoedontwikkelingen. Ze initieert, contracteert en ontwikkelt (binnen)stedelijke ontwikkelopgaven met een specialisatie op hoogbouw. Ze neemt het initiatief om ontwikkel- en transformatieopgaven in gang te zetten en is bedreven om leiding te geven aan het gehele ontwerp- en ontwikkelproces. 

 • Fakton Executives

Fakton Executives levert lijn- en projectdirecteuren c.q. senior managers in het ruimtelijk domein dat voortdurend in beweging is. Verstedelijking, verdichting en verduurzaming zijn aan de orde van de dag en de druk op de bouwsector loopt op. Tegelijkertijd vraagt de ruimtelijke sector een delicate afweging van belangen en wordt geïntegreerde technologie de norm. Fakton Executives levert met haar professionals de benodigde ervaring en expertise voor ruimtelijke ontwikkelingen, reorganisaties of cultuurveranderingen, fusies of overnames of voor een crisis of conflict. 

 • Fakton Academy  

Fakton Academy biedt programma’s aan vanuit de overtuiging dat de opgaves in het ruimtelijk domein complexer worden en investeren in (schaarste aan) mensen key is. In de opdrachten vanuit de consultancypraktijk, zoekt Fakton altijd de verbinding tussen publiek en privaat. Fakton Academy vertaalt dit in haar opleidingen. Tijdens de opleidingen ontstaat er meer begrip voor elkaars rol, belangen en uitgangspunten. Met de programma’s daagt Fakton Academy deelnemers uit op kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, vanuit het financiële ambacht van Fakton, de marktkennis die Fakton heeft én de consultancy en projectmanagement vaardigheden. Daarnaast participeert Fakton in Springco, een bedrijf gericht op het verzamelen, analyseren en presenteren van data over de woon-en leefomgeving.   

Fakton, een uniek ecosysteem

Fakton kent een uniek ecosysteem waarin leren en ondernemen centraal staat. De nadrukkelijke wens is om dit ecosysteem verder te laten groeien, waarbij ondernemerschap wordt aangemoedigd. Ondernemingen met autonomie die sterk verbonden zijn en daar hun meerwaarde uit halen.  

De dagelijkse besturing van Fakton Holding B.V. is belegd bij A. van Eldonk-Gepperth. In haar sturing is zij, samen met de andere partners, gericht op: het versterken van de merknaam Fakton, het borgen van de (financiële) bedrijfscontinuïteit en het stimuleren van de wellbeing en ontwikkeling van alle medewerkers. 

Elke dochteronderneming staat onder leiding van een partner. Zij zijn het gezicht naar buiten voor de betreffende onderneming en verantwoordelijk voor de groei en going concern van de onderneming. Door de sterke sturing op samenwerking en synergie tussen de dochterondernemingen worden hoogwaardige en unieke diensten geleverd. De groep van ondernemingen is daarmee geen optelsom van individuele ondernemingen. Ook het netwerk is sterk vertakt over de ondernemingen.  

Fakton Corporate Staf

Corporate Staf heeft hierin een toeleverende rol (centrale services) en een faciliterende en adviserende rol richting de ondernemingen in een aantal decentrale processen.  

Met 12 collega’s (ca. 8,4 fte) worden vanuit Corporate Staf de ondernemingen ondersteund met centrale services en dedicated advies, zodat de ondernemingen meer impact kunnen genereren voor hun eigen onderneming: happy people, social impact én winstgevendheid. Met de ondernemingen zijn afspraken gemaakt welke activiteiten zij zelf oppakken en waar Corporate Staf voor verantwoordelijk is.

Fakton Corporate Staf, Finance

Het team Finance van de Corporate Staf is verantwoordelijk voor de projectadministratie van de ondernemingen en houdt zich bezig met de financiële administratie. Momenteel bestaat het team uit 4 personen, elk met een eigen takenpakket. Ze werken nauw samen met de verschillende ondernemingen en zijn verantwoordelijk voor het beheer en de controle van financiële gegevens. Het team zorgt ervoor dat de financiële processen soepel verlopen en dat alle financiële transacties accuraat worden geregistreerd en gerapporteerd. Samen vormen zij een essentiële schakel in het waarborgen van de financiële gezondheid en transparantie binnen de organisatie.

De vacature: Financial Controller

Hier ligt dan ook een mooie uitdaging voor de nieuw te werven Financial Controller.  

Kernactiviteiten
                             
              Finance Business Partner  

 • Actief betrokken bij het begrotingsproces, waaronder het opstellen, analyseren en rapporteren van budgetten om de financiële doelstellingen van de organisatie te ondersteunen. 
 • Het verzorgen van periodieke financiële- en managementrapportages (key controls: financiële en niet financiële cijfers). Daarbij analyseer je en rapporteer je onder andere over afwijkingen tussen budget en forecast. Je weet samen met de Finance director en de ondernemingen om de oorzaken te achterhalen en te communiceren over afwijkingen;   

Accounting, Reporting en AO/IC 

 • Het zorgdragen voor een juiste, tijdige, volledige en efficiënte uitvoering van de financiële administratie en financiële verslaglegging; 
 • het opstellen van fiscale rapportages en het waarborgen van naleving van fiscale wetgeving
 • Begeleiden en coachen van teamleden om om hun prestaties te verbeteren en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. 
 • Het inrichten en uitvoeren van beheersmaatregelen, waaronder een gedegen
  en up to date AO/IC; 
 • Het signaleren van verbetermogelijkheden en het aandragen en uitvoeren van financiële procesverbeteringen en het vereenvoudigen van processen.  
 • Opstellen jaarrekeningen en leiden van het proces voor de controle van de jaarrekening om de nauwkeurigheid en compliance te waarborgen. 

Future proof Informatievoorziening / I

 • Het continu professionaliseren en daar waar mogelijk verder automatiseren van de financiële administratie, de periodieke rapportages (BI / Data Analytics) en de onderliggende processen en procedures
 • Het optimaliseren van ondersteunende systemen en pakketten (zoals Simplicate, Twinfield en Basecone). Je bent in het kader van de gewenste doorontwikkeling de interface tussen gebruikers (Fakton ondernemingen) en opdrachtgever.  

Wie is de nieuwe Financial Controller van Fakton? 

 • Hands-on, analytisch, resultaatgericht, ondernemend (bouwer), teamspeler, communicatief sterk, durft feedback te geven, veerkrachtig, zelfstartend en natuurlijk humor.
 • Verbinder met executiekracht.

En verder

 • HBO werk- en denkniveau
 • Circa 3 – 5 jaar werkervaring als business financial met affiniteit voor accounting
 • Ervaring opgedaan binnen een middelgrote profit organisatie in de zakelijke dienstverlening
 • Ervaring binnen een kennisintensieve organisatie (bv een partner-/ projectorganisatie) en affiniteit met vastgoed zijn een sterke pré
 • Financieel geweten: juiste balans tussen adviserende en kritische rol; gevraagd en ongevraagd advies
 • Schakelt op operationeel en tactisch niveau
 • Ervaring met IT, Data & Analytics, Business Development en contractmanagement
 • Zoekt altijd samen met de ondernemingen naar kansen en denkt in oplossingen.
   

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Twien Chen, Finance Director, via t.chen@fakton.com

 

Fakton, a great place to work!

Fakton biedt een omgeving waarin ondernemerschap, ambitie, enthousiasme, jezelf ontwikkelen en spraakmakende projecten centraal staan. Er werken ambitieuze, hoogopgeleide collega’s.

Binnen Fakton werken professionals met passie voor het vak. Zij dagen elkaar uit om het beste uit zichzelf te halen.

Bij Fakton staat professionele en persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker centraal; de mensen vormen immers de belangrijkste assets van het bedrijf. Doorgroeien van toptalent is een vanzelfsprekendheid.  

Elk jaar kiest de Great Place to Work-organisatie in vier categorieën de tien bedrijven die zich Best Workplace mogen noemen. Met deze lijst biedt GPTW een podium voor organisaties die écht het verschil maken op het gebied van goed werkgeverschap. 

Dit jaar is Fakton geëindigd op de 9e plaats in de top-10 van Best Workplaces in 2024!