Fakton Consultancy

Centrale Bibliotheek Rotterdam

De hoogte van de investering voor de vernieuwing van de huisvesting van Centrale Bibliotheek Rotterdam (CBR) heeft gevolgen voor de toekomstige exploitatie. Bij de gemeente en bibliotheek ontstond de wens om inzicht te krijgen in het effect van de investering op de meerjarige exploitatie en daarmee samenhangend de subsidiebehoefte van de bibliotheek.

Fakton stelde in nauwe samenwerking met financiële deskundigen van de bibliotheek en de gemeente een nieuw exploitatieoverzicht op voor alle activiteiten en locaties van de bibliotheek in Rotterdam. Deze nieuwe exploitatie geeft een totaal financieel overzicht van de huidige en toekomstige situatie na de vernieuwing van de CBR.

Het totale exploitatieoverzicht is een rekenmodel dat bestaat uit opbrengsten en kosten voor de komende 40 jaar. Hiermee brachten wij de structurele subsidiebehoefte voor de gehele looptijd in beeld. Het rekenmodel is flexibel en biedt de mogelijkheid om uitgangspunten (opnieuw) te beoordelen en nader te specificeren.

Onze opdrachtgever gemeente Rotterdam:

“Investering, exploitatie en subsidie zijn een complex vraagstuk en de bibliotheek en gemeente Rotterdam zochten snel een goede oplossing. De goede relatie met Fakton hielp daarbij en wij zijn zeer tevreden met de resultaten en de samenwerking.”

Team
Aeisso Boelman
Partner
Eigenschappen
Locatie:
Centrum Rotterdam
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Type vastgoed
Maatschappelijk, Bibliotheek
Project afbeeldingen
Nienke Sassen

Meer weten over dit project?

Neem dan gerust contact op met Nienke Teunis