Ontwikkelstrategie en samenwerking

Complexe gebiedsontwikkelingen vragen om een integrale ontwikkelstrategie met slimme samenwerkingen tussen publiek en privaat.

Werk jij als projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar, project- of gebiedsmanager of vergelijkbare rol aan gebiedsontwikkelingen dan is deze Intensive iets voor jou. In deze 2-daagse Fakton Intensive krijg je inzicht in de strategische en tactische niveaus van een ontwikkelstrategie en er is veel aandacht voor concrete praktijkvoorbeelden en casussen.

Gebiedsontwikkelingen vragen om een integrale ontwikkelstrategie en samenwerking tussen publiek- en privaat. De ervaren docenten nemen je in deze Intensive mee in dit complexe speelveld.

Leerdoelen

Na het afronden van deze Intensive heeft elke deelnemer een goed beeld van de randvoorwaarden voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Tijdens de sessie wordt stilgestaan bij de belangen en problematiek van zowel publieke als private partijen actief in gebiedsontwikkeling. Deelnemers krijgen door de Intensive concrete handvatten voor het vormgeven van een ontwikkelstrategie en de bijhorende publiek-private samenwerking.

Opzet programma

Maximaal 15 deelnemers kunnen deelnemen aan deze tweedaagse Intensive. Ter voorbereiding ontvangt elke deelnemer toegang tot (basis)theorie waaronder een uitleg van de belangrijkste begrippen en definities die tijdens de sessie worden gebruikt.

De strategische en tactische aspecten van een ontwikkelstrategie worden vanuit theorie- en praktijkvoorbeelden behandeld. Tijdens de Intensive wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende samenwerkingsvormen en hoe op verschillende detailniveau ’s aan de publiek en private businesscase gerekend kan worden.

Naast theorie en praktijkvoorbeelden gaan deelnemers ook zelf aan de slag. De deelnemers werken in groepen aan een casus met verschillende samenwerkingsvormen. Daarnaast wordt er tijdens de Intensive stilgestaan bij praktijkcasussen die je als deelnemer zelf inbrengt: onder begeleiding van de ervaren praktijkdocent en met de kennis van het collectief krijg je hierdoor handvaten die je direct kan toepassen in de praktijk.

De Fakton Intensive vindt plaats op het kantoor van Fakton in het WTC in Rotterdam of op Landgoed de Horst in Driebergen. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Indeling programma

Het programma bestaat uit twee dagen:

Dag 1: theorie en praktijkvoorbeelden

 • Strategisch niveau ontwikkelstrategie
  • Context analyse: landelijk, regionaal en lokaal
  • Doelen van publieke en private actoren
  • Opgaven en integraliteit met economie, mobiliteit en energie
 • Tactisch niveau ontwikkelstrategie
  • Publiek en privaatrechtelijke instrumentaria
  • Samenwerking en rolverdeling
   • De risico’s op de juiste plek
   • Elke partij in zijn eigen kracht
  • Hoe schep je de juiste randvoorwaarden
   • Placebranding, -making en -marketing
   • Fasering
  • Businesscase publiek en privaat

Dag 2: Toepassing

 • Samenwerkingsvormen
  • Verschillende Publiek-Private Samenwerking (PPS)
  • Belangrijkste principes binnen PPS
  • Groepscasus samenwerkingsvormen
 • Individuele casussen – Voorafgaand aan de training kunnen deelnemers een eigen praktijkcasus indienen. Een selectie van deze casussen wordt behandeld.

Docenten

Peter van Bosse – partner Fakton
Tim van der Zaan – senior consultant Fakton Consultancy
Paul Matthieu – senior gebiedsmanager

Een veilige leeromgeving is voor ons belangrijk want dan kun je waardevol met elkaar sparren over de inhoud van de training, over jouw ervaringen én jouw werksituatie.

Data en investering

Data                     : 17 en 18 april 2024
Investering       : € 1.800,- ex BTW

Schrijf je in
Bevlogen en betrokken

Docenten

Bevlogen in hun werk en als geen ander in staat om de soms ingewikkelde materie te vertalen naar interessante en begrijpbare trainingen. Onze docenten zijn allen, vaak al jarenlang, werkzaam in de advies en management praktijk bij Fakton.

Peter van Bosse

Partner Fakton Executives
Ga naar LinkedIn

Tim van der Zaan

Senior Consultant Fakton Consultancy
Ga naar LinkedIn

Paul Matthieu

Senior Gebiedsmanager
Ga naar LinkedIn

Inschrijven of meer informatie over deze Intensive?

Neem contact op met Léon van der Wal per e-mail academy@fakton.com of per telefoon +31 (0)6 25 63 93 56.