Verduurzamen

Onze missie is om in 2050 echt klaar te zijn met de transitieopgave en hét onderwerp in deze transitie is verduurzaming, zowel van ons vastgoed, het systeem, onze energievoorziening als onze organisaties. Fakton Energy draagt hierin bij door gemeenten, woningcorporaties en energieleveranciers te ondersteunen in het maken van bewuste duurzame keuzes. Voorbeelden hiervan zijn het verduurzamen van corporatievastgoed, maatschappelijke vastgoedportefeuilles van gemeenten en de energievoorziening in lokale, regionale en landelijke energiesystemen.

Onze voorbeelden

  1. Opstellen van de verduurzamings businesscase waarin zowel de financiële als de energetische (CO2, KWh, gas, e.d.) businesscase de output vormen zowel top-down (portefeuille) als bottom-up (object-niveau).
  2. Strategische marktbenaderingsplannen voor de uitvoering opstellen en begeleiden.
  3. Strategische doelstellingen concreet doorvertalen naar prioritering in de portefeuille-aanpak.
  4. Koppeling aan thema’s als klimaatadaptatie en circulariteit.
nathan03zw_employee_photo

Meer weten? Neem dan contact op met Nathan Westerhuis.