Hans Otten

Per 1 februari 2020 start Hans Otten in de rol van market director bij Fakton Energy. Hans komt het team versterken bij de verdere groei van deze duurzaamheidstak in de gebouwde omgeving van Fakton. Fakton Energy richt zich op de energievraagstukken in de gebouwde omgeving en aanpalende duurzaamheidsvraagtsukken zoals circulariteit. Van het structureren van de integrale energie- en vastgoedbusinesscase tot het verbinden van partijen via duurzame overeenkomsten en trekken van complexe processen naar concrete resultaten. “Wij zijn blij met de komst van Hans gezien de synergie op inhoud, visie, ondernemerschap en fit op cultuur. Met Hans krijgt het samenbrengen van vastgoed en energie binnen onze organisatie na de eerdere aanwinsten uit de energiewereld weer verder vorm”, aldus Wouter van den Wildenberg, partner van Fakton Energy.

Hans heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van duurzame warmte- en koudenetten op wijk-, gebieds- en regionaal niveau. Hij was jarenlang werkzaam als ontwikkelaar en adviseur voor verschillende (lokale) overheden, netbeheerders, warmte exploitanten, exploitanten van warmtebronnen en vastgoedontwikkelaars. Zijn laatste positie was bij Greenvis. Het belang van de verschillende stakeholders is een bekend speelveld voor Hans, net als gezamenlijk de businesscase concretiseren naar een haalbare, betaalbare en duurzame energie oplossing.

Gebieden verduurzamen, gebouwen transformeren, wijken revitaliseren en energieoplossingen innoveren. Bij elkaar brengen van inclusiviteit en duurzaamheid waarbij betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam centraal staan. Vraagstukken waar Fakton Energy gezamenlijk met opdrachtgevers concreet invulling aan geeft. Hans neemt in deze opgaven naast de technisch-economische, ook expertise en ervaring mee op sociaal en bestuurlijk vlak om de spraakmakende projecten van Fakton daadwerkelijk tot besluitvorming en realisatie te krijgen.