Fakton Development

Gastcollege Financiële Haalbaarheid voor 250 TU Delft studenten.

Zoals elk jaar verstrekken woningcorporaties vóór 1 juli aan gemeenten hun overzicht van activiteiten voor de eerstkomende vijf jaar, met het verzoek daarover overleg te voeren. Dat overleg moet conform de Woningwet leiden tot prestatieafspraken die vóór 15 december worden ingediend bij de minister. Het traject tussen gemeenten en corporaties naar gezamenlijke  prestatieafspraken vergt een goede voorbereiding en begrip voor elkaars financiële huishouden en doelstellingen. Lees het volledige artikel via onderstaande link.

Prestatieafspraken